Проект 2plus2.bg
Опознай счетоводството за да го обикнеш!
Независимо дали иска или не, на всеки обикновен човек му се налага да комуникира със служители на данъчните служби или да подаде данъчна декларация. И точно тук се сблъсква с една джунгла от закони и наредби. Ако може да си позволи хонорар за счетоводител или адвокат, проблемите му се решават. Но ако няма тази възможност, ще му се наложи да се гмурне в дълбините на множество нормативни актове.
Мисията на портала 2plus2.bg е да помогне да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане.
Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. 2plus2.bg е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.
Счетоводни калкулатори
Счетоводни онлайн калкулатори, чрез които бързо и лесно да направите необходимите ви изчисления.
• Изчисление на работна заплата.
• Изчисление на законна лихва.
• Изчисление на лихви по заеми.
Статии и материали
Голямо разнообразие от счетоводни и икономически статии и материали, чрез които ще ви информираме за промени в законодателството, и ще ви "превеждаме" счетоводните термини на разбираем език.
Новини
Ежедневно публикуване на новини и съобщения на счетоводна, данъчна и правна тематика.
Формуляри и бланки
Богат архив с разнообразни формуляри и бланки:
Заявления, служебни бележки, декларации, молби, протоколи, образци, учредителни актове, учредителни протоколи, разписки, различни видове договори, регистрационни форми, пълномощни, приложения, описи и други.
Онлайн консултации и дискусии
Във форума можете да потърсите помощ или информация, да задавате въпроси и да изказвате своето мнение по различни теми.
Периодично се провеждат дебати по прости и сложни счетоводни и правни казуси.
Sofia Finance Consult Ltd. © 2024
Created by
Seven Interactions