Пакетно обслужване
Началото на всеки бизнес е свързано, с досадното търсене на подходящи специалисти – счетоводител, юрист, уеб-дизайнер и много други. Можете да откриете всичко това на едно място, и да спестите финансов ресурс, както и най-важния ресурс – времето.
Освен описаните пакети, можем да предложим и индивидуални, гъвкави пакети, съобразени с конкретните нужди и изисквания на всеки клиент.
Пакет - Старт
Пакетът е промоционален и е разработен специално за новорегистрирани фирми с дата на регистрация не по-стара от 1 година.

Пакетът включва:
 • Счетоводно обслужване.
  • Eжемесечно счетоводно отчитане.
  • Eдно осигурено лице (изготвяне на всички необходими документи, във връзка с изискванията на нормативните актове).
  • Изготвяне на годишен финансов отчет, статистически отчет, изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация.
 • Еднократна юридическа консултация.
 • Изграждане на интернет сайт.
  • Консултация за параметрите и съдържанието.
  • Изграждане на сайт:
   - До 2 езикови версии.
   - До 5 текстови секции.
   - Контакт форма.
  • Система за управление и редакция на съдържанието.
  • Безплатна техническа поддръжка на сайта за срок от 6 месеца.
  • Ползване на 20% отстъпка при поръчка на допълнителни компоненти.

Цена:
1178 лв. за 12 месеца.
Плащане: 419 лв. при сключване на договора за пакетно обслужване и 11 равни месечни такси по 69 лв.


Важно:
• Пакетът важи за дружества с документооборот до 20 документа месечно, без регистрация по ЗДДС.
• Публикуването на годишния отчет в Търговския регистър и таксата на службата за трудова медицина се заплащат отделно.
• Добавяне или корекция на услуги към пакета се таксува по договаряне.
Пакет - Стандарт
Пакетът включва:
 • Счетоводно обслужване.
  • Ежемесечно осчетоводяване на всички първични счетоводни документи – приходи, разходи, банкови извлечение (до 2 банкови сметки).
  • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристи, заповеди за назначаване и прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на размер на осигурителни вноски, изготвяне и подаване на ежемесечни осигурителни декларации.
  • Регистрация по ЗДДС.
  • Изготвяне и подаване на месечните декларации и дневници по ЗДДС.
 • Консултации във връзка с данъчното, трудовото и осигурителното право.
 • Отстъпка в размер на 25% при поръчка на изработване на уеб сайт от наша партньорска фирма.

Цена:
Цената е на месец и се определя в зависимост от обема документи, дейността и наличието на регистрация по ЗДДС.
Брой документи Дейност:
Търговия, Усулги
Дейност:
Производство, Строителство
без ЗДДС със ЗДДС без ЗДДС със ЗДДС
До 20: - 100 лв. - 150 лв.
До 50: 100 лв. 200 лв. 125 лв. 225 лв.
До 100: 200 лв. 300 лв. 250 лв. 350 лв.
До 150: 300 лв. 400 лв. 375 лв. 475 лв.
До 200: 400 лв. 500 лв. 500 лв. 600 лв.
Над 200: по договаряне по договаряне по договаряне по договаряне


Важно:
• Посочените услуги във връзка с работните заплати са за персонал до 5 души. За всеки следващ служител се заплаща 15 лв. месечно.
• В посочените месечни такси не е включена цената за годишно обслужване от СТМ (служба по трудова медицина). Съгласно разпоредбите на ЗБУТ, всяко юридическо лице, назначило служител на трудов договор е задължено да сключи такъв договор.
• Ако дружеството подлежи на задължителен одит от независим одитор, се заплаща допълнителна такса за годишно приключване.
• Добавяне или корекция на услуги към пакета се таксува по договаряне.
Пакет - ВИП
Пакетът ВИП е бутикова счетоводно-административна услуга. Освен за счетоводството ви, ще се погрижим за своевременното плащане на задълженията и вземанията от клиентите ви, както и за управлението на финансите ви.

Пакетът включва:
 • Счетоводно обслужване.
  • Ежемесечно осчетоводяване на всички първични счетоводни документи – приходи, разходи, банкови извлечение (до 5 банкови сметки).
  • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристи, заповеди за назначаване и прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на размер на осигурителни вноски, изготвяне и подаване на ежемесечни осигурителни декларации.
  • Регистрация по ЗДДС.
  • Изготвяне и подаване на месечните декларации и дневници по ЗДДС.
 • Консултации във връзка с данъчното, трудовото и осигурителното право.
 • Управление на финанси.
  • Интернет банкиране - извършване на плащания към доставчици, осигурителни вноски и данъци.
  • Следене за плащания от клиенти и изпращане на напомнителни писма от името на клиента.
  • Изготвяне на ежемесечен бюджет на фирмата.
  • Финансов анализ.
 • Юридическа консултация.
  • 3 астрономически часа месечно.
 • Отстъпка в размер на 30% при поръчка на изработване на уеб сайт от наша партньорска фирма.

Цена:
Цената е на месец и се определя в зависимост от обема и дейността на фирмата.
Брой документи Дейност:
Търговия, Усулги
Дейност:
Производство, Строителство
До 20: 300 лв. 350 лв.
До 50: 400 лв. 425 лв.
До 100: 500 лв. 550 лв.
До 150: 600 лв. 675 лв.
До 200: 700 лв. 800 лв.
Над 200: по договаряне по договаряне


Важно:
• Посочените услуги във връзка с работните заплати са за персонал до 5 души. За всеки следващ служител се заплаща 15 лв. месечно.
• В посочените месечни такси не е включена цената за годишно обслужване от СТМ (служба по трудова медицина). Съгласно разпоредбите на ЗБУТ, всяко юридическо лице, назначило служител на трудов договор е задължено да сключи такъв договор.
• Ако дружеството подлежи на задължителен одит от независим одитор, се заплаща допълнителна такса за годишно приключване.
• Добавяне или корекция на услуги към пакета се таксува по договаряне.
Sofia Finance Consult Ltd. © 2024
Created by
Seven Interactions