Административни услуги
  • Извършване на плащания чрез интернет банкиране.
  • Издаване на фактури от името на клиента.
  • Водене на кореспонденция от името на клиента.
  • Посещения на място в офиса на клиента.
  • Вземане на счетоводни документи от офиса на клиента.
Sofia Finance Consult Ltd. © 2024
Created by
Seven Interactions