Счетоводни услуги за физически лица
  • Регистрация на физическо лице като самоосигуряващо се лице.
  • Ежемесечно изчисляване на осигурителните вноски и изготвяне на платежни нареждания за тях.
  • Подаване на на Декларации Образец 1 и 6.
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за физически лица.
  • Изготвяне и подаване на декларации във връзка с доходи от наеми.
  • Консултации и изготвяне документи във връзка с граждански договори и други доходи на физически лица.
Sofia Finance Consult Ltd. © 2024
Created by
Seven Interactions