Счетоводно обслужване на фирми
  • Съставяне на счетоводна политика на дружеството.
  • Въвеждане на приходни и разходни фактури, банка, осчетоводяване на заплати.
  • Регистрация на дружеството по ЗДДС.
  • Изготвяне на ДДС-декларации.
  • Изготвяне на годишен счетоводен и данъчен амортизационен план.
  • Данъчна защита и данъчни консултации.
  • Счетоводни консултации.
Sofia Finance Consult Ltd. © 2024
Created by
Seven Interactions